Privacy Policy | Hot Wheels

Privacy Policy

INFORMACJA O OCHRONIE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

SPORZĄDZONA PRZEZ SPÓŁKĘ MILESTONE S.r.L.

Ostatnia aktualizacja: 4 Kwiecień 2022

1. WPROWADZENIE I PRZEPISY OGÓLNE
Niniejszy regulamin ma zastosowanie do korzystania z gier i innych produktów opracowanych przez spółkę Milestone S.r.L. („Milestone”/„my”), z siedzibą w Mediolanie (Włochy), kod pocztowy 20123, przy ulicy Olona 2. Jesteśmy spółką zarejestrowaną we Włoszech pod numerem VAT 10851750967.

Niniejsza informacja dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych („Informacja”) dotyczy wszystkich gier i powiązanych usług online oraz innego oprogramowania i produktów udostępnianych przez firmę Milestone (zwanych zbiorczo „grą/grami”).

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących Informacji o przetwarzaniu danych osobowych można się z nami skontaktować za pośrednictwem strony wsparcia gry, dostępnej pod następującym linkiem: https://milestone.it/contact/?lang=en („Support Services”)
Firma Milestone zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkowników. W Informacji określono zasady, według których są przetwarzane dane osobowe użytkowników. Kiedy decydujemy o sposobie lub celu przetwarzania danych osobowych dostarczonych przez użytkowników za pośrednictwem usług online, stajemy się „podmiotem przetwarzającym dane”. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych, ponieważ zawiera ważne informacje dotyczące następujących kwestii:

 • Jakie informacje o użytkownikach możemy zbierać;
 • W jaki sposób są wykorzystywane zebrane informacje;
 • Czy dane użytkownika będą przekazywane osobom trzecim; a także
 • Wybory i prawa użytkowników dotyczące dostarczonych danych osobowych.

Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi część naszego regulaminu korzystania z usług, który można znaleźć pod następującym linkiem i z którym należy się zapoznać: https://milestone.it/eula/.

Logując się do gry, użytkownik upoważnia nas do gromadzenia, przechowywania, udostępniania, przekazywania i wykorzystywania jego danych w sposób opisany w Informacji.

Treść Informacji może w przyszłości ulec zmianie, w takim przypadku wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie. Zalecamy okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem ewentualnych zmian w polityce prywatności. W stosownych przypadkach możemy powiadomić użytkownika o takich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub gier.

2. RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH
Zbieramy i przetwarzamy następujące informacje, które mogą zawierać dane osobowe użytkowników:

Informacje przekazane przez użytkownika podczas korzystania z gry lub usługi online („przekazane informacje”)

Możemy wymagać od użytkownika podania informacji i danych lub użytkownik może przesyłać (w tym między innymi za pośrednictwem funkcji głosowych lub tekstowych) informacje i dane osobowe i nieosobowe za pośrednictwem usługi online i/lub gry podczas kontaktowania się z firmą Milestone, lub przesyłania treści generowanych przez użytkownika w ramach gry lub usługi online.
Dane mogą obejmować:

 • adres e-mail (w przypadku subskrypcji usługi newslettera i/lub dostępu za pośrednictwem serwisu obsługi klienta);
 • nazwę użytkownika i konto użytkownika na platformie, na której użytkownik korzysta z gry (np. identyfikator online w przypadku PlayStation®4 oraz nazwa użytkownika i dane konta Apple Game Centre w przypadku iOS).

Możemy również uzyskać dane osobowe użytkownika, jeśli dobrowolnie udostępni je za pośrednictwem gry i/lub usługi online.
Może to być np. zdjęcie zrobione i przesłane do gry (np. podczas tworzenia treści przez użytkownika).
Podając te informacje dobrowolnie, użytkownicy wyrażają zgodę na ich przetwarzanie do celów wskazanych w momencie ich podawania.

Korzystanie z naszej Usługi („Analiza danych internetowych”)

Możemy zbierać informacje techniczne o korzystaniu przez użytkownika z gry i/lub usługi online za pomocą technologii śledzenia i analizy danych internetowych.

Dane, które mogą być gromadzone, to na przykład:

 • ile razy użytkownicy uzyskują dostęp do gry;
 • dane o ruchu;
 • urządzenia używane do uzyskania dostępu do gry;
 • dostawca usług internetowych użytkowników; oraz
 • działania wykonywane podczas gry.

Podczas instalacji, odinstalowania lub aktualizacji gry, użytkownicy mogą przesyłać unikalny numer aplikacji oraz informacje o instalacji, takie jak typ systemu operacyjnego.

Korzystamy z usług następujących dostawców zewnętrznych w zakresie analizy danych internetowych („Dostawcy zewnętrzni”):

Wymienieni powyżej dostawcy zewnętrzni będą zbierać dane w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami oraz ich polityką prywatności.

Aby uzyskać więcej szczegółów na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania tych informacji, należy zapoznać się z linkami do polityki prywatności i/lub regulaminów poszczególnych dostawców będących osobami trzecimi.

Firma Milestone NIE będzie przetwarzać informacji technicznych dotyczących korzystania z gry i/lub usługi online przez użytkowników (tzw. „Analytics”) – zebranych za pomocą technologii śledzenia i analizy danych internetowych – w celu JAKICHKOLWIEK działań o charakterze reklamowym, marketingowym lub komercyjnego profilowania osób, których dane dotyczą.

Informacje zebrane z urządzenia użytkownika lub przez osoby trzecie („Informacje o treści”)
Możemy gromadzić informacje udostępniane przez użytkowników i przechowywane na konsoli, urządzeniu, profilu na Facebooku lub innych kontach w mediach społecznościowych. Może to obejmować obrazy (zdjęcia/zrzuty ekranu), filmy lub inne treści cyfrowe, takie jak nagrania sesji gier, wyniki wyzwań w grze i wynikające z nich tabele liderów. Tylko wyniki wyzwań w grze i tabele liderów mogą być udostępniane określonym partnerom treści i markom gier Milestone (np. fabryki motocykli itp.).

Korzystając z identyfikatora online, gamertagu Xbox, konta PlayStation®, nazwy i/lub nazwy użytkownika Stadia i danych konta Apple Game Centre, konta Epic Games do zakupu i/lub dostępu do naszych Gier i/lub łącząc swoje konto PlayStation™Network, Xbox Live, Stadia™, Steam i/lub Apple Game Centre, Epic Games z naszymi Grami, wzmiankowane platformy internetowe udostępniają dodatkowe informacje. Są one wykorzystywane zgodnie z zasadami poszczególnych operatorów i niniejszą polityką prywatności. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i umową EULA poszczególnych platform internetowych w celu poznania wszystkich szczegółów:

https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement

https://stadia.google.com/privacy

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/gamecenter/it/terms.htmlhttps://www.apple.com/it/privacy

https://www.epicgames.com/store/it/https://www.epicgames.com/site/it/privacypolicy

https://www.playstation.com/it-it/legal/privacy-policy/https://www.playstation.com/it-it/legal/website-terms-of-use/

Dostęp do usługi gier w chmurze Amazon LUNA nie umożliwia Milestone zarządzania kontami łączącymi, żadnymi informacjami o użytkowniku, identyfikatorem online lub podobnymi danymi. Wszelkie szczegóły dotyczące zarządzania takimi informacjami przez firmę Amazon można znaleźć pod linkiem:

https://www.amazon.com/luna/landing-pagehttps://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=468496&ref_=footer_privacy
Należy zauważyć, że – w odniesieniu do wyżej wymienionych zewnętrznych usług gier w chmurze – firma Milestone nie ma kontroli nad polityką prywatności i stosowanymi środkami bezpieczeństwa, ani nad sposobem działania tych stron. Firma Milestone w żaden sposób nie odpowiada za działanie tych stron ani za naruszenie prawa przez te strony i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody, jakie Użytkownik może ponieść podczas poruszania się po nich. Nawigacja na stronach platform gier w chmurze podmiotów trzecich odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika, który w przypadku jakichkolwiek sporów powinien odwoływać się wyłącznie do Właściciela strony podmiotu trzeciego oraz do Polityki prywatności i/lub Warunków użytkowania.

3. WYKORZYSTYWANIE GROMADZONYCH INFORMACJI
Wszystkie informacje zebrane o użytkowniku, w tym dane osobowe, będą wykorzystywane do celów opisanych w momencie zbierania tych informacji oraz do następujących celów:
Przesyłanie informacji

 • aby pomóc w identyfikacji użytkownika oraz w tworzeniu, obsłudze i monitorowaniu kont, z których użytkownik korzysta w naszej firmie;
 • do celów administracyjnych;
 • do obsługi zamówień i wniosków dotyczących przedmiotów wirtualnych;
 • do analizy technicznych informacji o korzystaniu przez użytkowników z gry i/lub usługi online – gromadzonych za pomocą technologii śledzenia i analizy danych internetowych – ale w formie wyłącznie zbiorczej i zanonimizowanej<\li>
 • w przypadku subskrypcji newslettera lub akceptacji plików cookies w celu przesyłania informacji i aktualizacji dotyczących usługi online i/lub gry;
 • w przypadku subskrypcji newslettera lub akceptacji plików cookies w celu dostarczenia użytkownikom informacji o innych grach i usługach oferowanych przez nas, które są podobne do tych już zakupionych;
 • w celu udzielenia użytkownikom gry sugestii i zaleceń dotyczących towarów i usług, które mogą być dla nich interesujące;
 • aby umożliwić użytkownikom udział w interaktywnych funkcjach gry, jeśli się na to zdecydują; oraz
 • do obsługi zgłoszeń użytkowników dotyczących niewłaściwego postępowania innych graczy (patrz punkt 5.11 EULA); oraz
 • w celu informowania użytkownika o zmianach w grze lub oferowanych usługach.

Analiza danych internetowych

 • aby zapamiętać użytkowników i ich profile graczy, w tym awatary i zapisane dane;
 • aby zrozumieć, w jaki sposób i jak często użytkownicy korzystają z gry i usług online;
 • do zarządzania grą i w celu operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, testów, badań, statystyk i ankiet; oraz
 • aby pomóc nam w ulepszaniu gry i usługi online, aby zapewnić, że treść jest prezentowana w najbardziej efektywny sposób dla użytkowników i ich urządzeń; oraz
 • jako część naszych starań, aby wszystkie elementy gry wieloosobowej były bezpieczne.

Informacje o treści

 • aby umożliwić użytkownikom dzielenie się sesjami gry z innymi użytkownikami lub znajomymi;
 • aby umożliwić użytkownikom udział w interaktywnych funkcjach gry, jeśli się na to zdecydują;
 • w celu udzielenia użytkownikom gry sugestii i zaleceń dotyczących towarów i usług, które mogą być dla nich interesujące;
 • w przypadku subskrypcji newslettera lub akceptacji plików cookies w celu dostarczenia użytkownikom informacji o innych grach i usługach oferowanych przez nas, które są podobne do tych już zakupionych.

4. DLACZEGO ZBIERAMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKACH
Aby udostępnić nasze gry i usługi online
W stosownych przypadkach będziemy wykorzystywać informacje o użytkownikach (w tym przesyłane informacje, informacje o treści i analizę danych internetowych) w celu udostępnienia użytkownikom naszych gier i usług zgodnie z uzgodnionymi warunkami użytkowania, jak również w celu:

 • odpowiadania na żądania użytkowników; oraz
 • kontaktowania się z użytkownikami w sprawach, które wymagają ich uwagi.

Przetwarzanie przesłanych informacji, informacji o treści i analizy danych sieciowych jest niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu, jakim jest udostępnienie użytkownikom naszych gier i usług online oraz zapewnienie, że nasze gry działają w sposób, który zapewnia użytkownikom możliwie najlepsze wrażenia podczas korzystania z gier i usług online.

Aby zrozumieć, w jaki sposób gra i usługi online są wykorzystywane
Informacje (w tym przesłane informacje, informacje o treści oraz analiza danych internetowych) są przetwarzane w celu zrozumienia, w jaki sposób gracze korzystają z naszych gier lub usług online, a także w celu sporządzania stosownych raportów statystycznych i analitycznych, wyłącznie w formie zbiorczej i zanonimizowanej.
Takie przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów, polegających na (i) zapewnieniu, że nasze gry działają w sposób, który dostarcza użytkownikom i innym osobom najlepsze możliwe wrażenia podczas korzystania z naszych gier i usług online, oraz (ii) poprawie jakości naszych gier i usług oraz zapewnieniu lepszych wrażeń naszym użytkownikom.

Marketing
Wykorzystujemy różne formy marketingu, aby dostarczać użytkownikom materiały promocyjne dotyczące naszych gier i/lub usług online.
Nie będziemy przetwarzać danych o użytkownikach w celach marketingowych ani ujawniać ich osobom trzecim dla takich celów marketingowych, chyba że użytkownicy wyrażą na to zgodę lub już ją wyrazili.
Marketing bezpośredni: możemy wysyłać użytkownikowi e-maile reklamowe dotyczące produktów lub usług, które są podobne lub powiązane z naszymi grami i usługami online, ale nie będziemy tego robić bez wyraźnej zgody użytkownika, i tylko pod warunkiem dobrowolnej subskrypcji usługi newslettera.

Reklama: możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku w celu dostarczania mu za pośrednictwem naszych gier lub usług online reklam produktów, lub usług podobnych, lub powiązanych z grami i usługami online, którymi użytkownik wyraził już zainteresowanie, lub dokonał zakupu, ale wyłącznie po wyraźnym zaakceptowaniu przez użytkownika naszej polityki prywatności i plików cookie.

Współpracujemy z następującymi zewnętrznymi dostawcami w celu zapewnienia użytkownikom odpowiedniej komunikacji reklamowej:

 • Facebook

Ten sposób przetwarzania informacji jest niezbędny, aby umożliwić nam realizację uzasadnionego interesu, jakim jest zapewnienie dostępności naszych gier dla wszystkich użytkowników.

5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
5.1 Będziemy udostępniać informacje o użytkowniku osobom trzecim wyłącznie w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności, w tym zewnętrznym dostawcom usług analizy danych internetowych określonym w sekcji 2. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat sposobu, w jaki strony trzecie wymienione w niniejszej polityce wykorzystują informacje o użytkowniku, należy zapoznać się z odpowiednimi politykami prywatności.
5.2 Zapewniamy poufność informacji o użytkowniku, ale możemy je ujawnić każdemu członkowi naszej grupy (która obejmuje podmioty stowarzyszone, główną spółkę holdingową i jej podmioty stowarzyszone, jak określono w artykule 1159 ustawy o spółkach z 2006 r.), naszym pracownikom, dostawcom lub podwykonawcom w zakresie, w jakim jest to racjonalnie konieczne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności. Wszystko jednak przy założeniu, że nie wykorzystują oni tych informacji w sposób niezależny i zgodzili się je zabezpieczyć.
5.3 Ponadto możemy ujawnić informacje o użytkowniku w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo (co może obejmować organy rządowe i organy ścigania); w związku z jakimkolwiek postępowaniem prawnym lub potencjalnym postępowaniem prawnym; oraz w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym ujawnienia informacji innym podmiotom w celu zapobiegania oszustwom).
5.4 W przypadku fuzji, przejęcia lub sprzedaży któregokolwiek, lub wszystkich naszych aktywów, użytkownicy zostaną powiadomieni za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości na koncie i/lub powiadomienia umieszczonego na naszej stronie internetowej o każdym przeniesieniu własności lub wykorzystaniu tych informacji, jak również o wszelkich opcjach, jakie użytkownicy mogą mieć w odniesieniu do tych informacji.
5.5 Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika stronom trzecim w celu wyegzekwowania lub zastosowania uzgodnionych warunków umowy, zbadania naruszeń lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Milestone, naszych klientów lub innych osób. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego.

6. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać materiałów promocyjnych lub innych materiałów marketingowych od stron trzecich, może odmówić zgody, zmieniając w dowolnym momencie ustawienia swojego konta w usłudze online.
W przypadku subskrypcji usługi newslettera istnieje możliwość rezygnacji z usługi przez kliknięcie odpowiedniego pola w każdej wysyłanej wiadomości.
Jeśli chodzi o pliki cookie, to można zmienić ustawienia prywatności za pomocą funkcji dostępnych w każdej przeglądarce.
Użytkownik może również skontaktować się z nami za pośrednictwem Działu Wsparcia i poinformować, że nie chce już otrzymywać materiałów promocyjnych lub innych materiałów marketingowych od nas lub strony trzeciej.

7. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW W ODNIESIENIU DO PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
W poniższej tabeli przedstawiamy prawa, jakie przysługują użytkownikom w odniesieniu do sposobów przetwarzania ich danych osobowych. Zamierzamy to zrobić bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca.
Aby złożyć wniosek, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem Działu Wsparcia.

Żądanie kopii przetwarzanych danych i poprawienia nieścisłości
Użytkownik ma prawo zażądać kopii jego danych osobowych, które przechowujemy oraz skorygowania nieścisłości.
Podejmiemy racjonalne wysiłki w zakresie wymaganym przez prawo, aby dostarczyć, poprawić lub usunąć dane osobowe użytkownika, które przechowujemy w naszych plikach (oraz u wszelkich stron trzecich, którym zostały ujawnione).

Sprzeciw wobec przetwarzania danych użytkownika
Użytkownik może poprosić nas o ograniczenie, zaprzestanie przetwarzania lub usunięcie jego danych osobowych, jeśli:

 • wyraził zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych, a następnie tę zgodę wycofał;
 • nie ma już potrzeby przetwarzania danych osobowych w celu, dla którego zostały zebrane;
 • przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to w interesie publicznym lub w ramach realizacji uzasadnionego interesu firmy Milestone, użytkownicy nie wyrażają zgody na takie przetwarzanie i nie istnieje nadrzędny uzasadniony interes przemawiający za kontynuacją przetwarzania
 • przez nas danych;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe użytkowników muszą zostać usunięte ze względu na zobowiązania prawne;
 • dane osobowe są przetwarzane w związku ze świadczeniem usługi na rzecz osoby małoletniej.

Uzyskać kopię danych osobowych nadającą się do odczytu maszynowego w celu wykorzystania przez innego usługodawcę

 • Jeśli przetwarzamy dane w celu wypełnienia zobowiązań lub ze względu na zgodę użytkownika w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, pomożemy użytkownikowi przenieść lub skopiować jego dane osobowe do innych systemów komputerowych.
 • Na życzenie dostarczymy użytkownikowi odpowiednie dane osobowe w formacie CSV. Tam, gdzie jest to technicznie możliwe, użytkownik może zażądać, aby informacje zostały przesłane bezpośrednio do innego dostawcy systemu informacyjnego.

Złożenie skargi do organu nadzorczego

 • Jeśli użytkownik jest niezadowolony ze sposobu przetwarzania danych osobowych, może nas o tym poinformować, kontaktując się z nami za pośrednictwem Działu Wsparcia.
 • Jeśli użytkownik nie zgadza się ze sposobem, w jaki przetwarzamy jego dane lub reagujemy na jego zastrzeżenia, może też złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

8. Przechowywanie danych

Dane osobowe będą przechowywane w naszych systemach tak długo, jak będzie to konieczne dla danej usługi lub w inny sposób opisany w niniejszej polityce prywatności. Uważamy, że 12 miesięcy od daty ostatniego dostępu jest odpowiednim okresem do przechowywania takich danych, po którym dane użytkowników zostaną usunięte.

9. Dzieci
Nie wykorzystujemy naszych gier i/lub usług online do świadomego pozyskiwania danych ani sprzedaży osobom poniżej 16 roku życia. Nasz regulamin zabrania dostępu do gier i/lub usług online użytkownikom poniżej 13 roku życia. Jeśli rodzic lub opiekun dowie się, że jego syn lub córka udostępnił(a) informacje bez ich zgody, powinien skontaktować się z nami za pośrednictwem Działu Wsparcia. W rozsądnym czasie usuniemy takie informacje z naszych rejestrów.

10. Bezpieczeństwo
10.1 Podejmiemy wszelkie uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych użytkowników. Na przykład, nasze bazy danych są zabezpieczone hasłem i zaszyfrowane za pomocą protokołów Transport Layer Security (TLS) i Secure Sockets Layer (SSL).
10.2 Należy pamiętać, że chociaż staramy się zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przetwarzanych i przechowywanych przez nas informacji, żaden system bezpieczeństwa nie jest w stanie zapobiec wszystkim potencjalnym naruszeniom.

11. REKLAMA I TECHNIKA UMIESZCZANIA REKLAM
11.1 Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców reklam, należy zatem pamiętać, że treści reklamowe są dostarczane przez strony trzecie, a nie przez firmę Milestone. Przykładowi dostawcy zewnętrzni, z których usług możemy okresowo korzystać:

AdMob https://www.google.co.uk/admob/
AWIN https://www.awin.com/it
11.2 W przypadku korzystania z urządzenia z systemem iOS więcej informacji na temat rezygnacji z reklam skierowanych do określonych grup odbiorców można znaleźć na stronie https://support.apple.com/it-it/HT202074.
11.3 Zewnętrzni dostawcy reklam mogą stosować określone metody zbierania informacji w wyniku świadczenia usług reklamowych za pośrednictwem naszych gier i/lub usług online. Powyższe podmioty mogą gromadzić i wykorzystywać w tym celu dane, w tym oprogramowanie, aplikacje, sprzęt, informacje o przeglądarce, informacje o korzystaniu z Internetu i sieci oraz informacje pochodzące z gier. Dane te mogą być wykorzystywane i ujawniane zgodnie z niniejszym regulaminem oraz polityką prywatności firmy dostarczającej technologie usług reklamowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firmy reklamowe umieszczające reklamy mogą łączyć zgromadzone informacje z innymi informacjami, zgromadzonymi w sposób niezależny poprzez inne usługi lub produkty. Firmy te gromadzą i wykorzystują informacje zgodnie z własną polityką prywatności. Chociaż podejmujemy komercyjnie uzasadnione kroki w celu pouczenia agencji reklamowych, aby przestrzegały naszego regulaminu, nie mamy dostępu ani kontroli nad technologiami stron trzecich.

12. MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH
12.1 Informacje, które zbieramy od użytkowników, są przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) na bezpiecznym serwerze znajdującym się w Północnej Karolinie, w Stanach Zjednoczonych.
12.2 W momencie publikacji niniejszej polityki prywatności serwery należą do spółki Amazon Web Services („AWS”) i są przez nią obsługiwane. Spółka AWS uzyskała zgodę europejskich organów ochrony danych na przekazywanie danych poza EOG według zatwierdzonych unijnych zasad dotyczących przetwarzania danych i standardowych klauzul, zgodnie z którymi spółka AWS zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych obywateli EOG, które są przetwarzane i przechowywane na serwerach AWS. W celu zapewnienia ochrony danych firma Milestone podpisała ze spółką AWS zatwierdzone unijne zasady dotyczące przetwarzania danych oraz standardowe klauzule.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania, komentarze i wnioski należy kierować do firmy Milestone za pośrednictwem Działu Wsparcia dostępnego pod linkiem https://milestone.it/contact/?lang=en. Postaramy się odpowiedzieć na każdy wniosek lub pytanie w ciągu dwóch dni roboczych.

Z Inspektorem Ochrony Danych firmy Milestone można się skontaktować za pośrednictwem Działu Wsparcia pod linkiem https://milestone.it/contact/. Inspektor przeanalizuje otrzymane wnioski i przekaże informację zwrotną, również za pośrednictwem Administratora Danych, w terminie przewidzianym przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, rozporządzenie UE nr 679/2016.

© 2022 Milestone S.r.L. Wszystkie znaki handlowe są własnością odpowiednich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

KUP TERAZ

Wybierz edycję

HOT WHEELS UNLEASHED ™

hotwheels cards hotwheels cards

ZAWARTOŚĆ

PEŁNA GRA

CHALLENGE ACCEPTED ™ EDITION

hotwheels cards

ZAWARTOŚĆ

PEŁNA GRA
Model Bone Shaker™ w ekskluzywnych barwach
Ekskluzywny steelbook
Składany plakat
Przepustka HOT WHEELS™ 1

CHALLENGE ACCEPTED ™ EDITION

hotwheels cards

ZAWARTOŚĆ

PEŁNA GRA
Model Bone Shaker™ w ekskluzywnych barwach
Steelbook Hot Wheels
Zawierający 2 samochody
Składany plakat

Game of the Year Edition

hotwheels cards

ZAWARTOŚĆ

PEŁNA GRA
Przepustka HOT WHEELS™ 1
Przepustka HOT WHEELS™ 2
Przepustka HOT WHEELS™ 3
HOT WHEELS™ - Sportscars Pack
HOT WHEELS™ - Beefed Up Pack
HOT WHEELS™ - Street Beasts™ Pack

GOTY Upgrade Pack

hotwheels cards

ZAWARTOŚĆ

Jeśli posiadasz już podstawową grę HOT WHEELS UNLEASHED™, dzięki temu dodatkowi możesz ulepszyć ją do wersji Game of the Year Edition i otrzymać:

Przepustka HOT WHEELS™ 1
Przepustka HOT WHEELS™ 2
Przepustka HOT WHEELS™ 3
HOT WHEELS™ - Sportscars Pack
HOT WHEELS™ - Beefed Up Pack
HOT WHEELS™ - Street Beasts™ Pack
WYBIERZ PLATFORMĘ


KUP TERAZ COMING SOON

Bądź na bieżąco

Otrzymuj najświeższe informacje o przedsprzedaży, nowych zwiastunach, nowych funkcjach i nie tylko!

INTERESUJE MNIE TAKŻE
NA PLATFORMĘ

Otwiera nową kartę przeglądarki